Category Archives: การลงทุน

มุมมองลงทุน TFEX ประจำสัปดาห์ 31/3/23

#เล่าเรื่องการลงทุน #TFEX

อาทิตย์นี้หลังจากผ่านวิกฤติธนาคาร SVB Credit Suisse Deutsche Bank ซึ่งจริงๆ แล้วไม่น่าเกี่ยวกับไทยที่ ธ.น่าจะยังคงแข็งแกร่ง แต่ลงมาตาม Sentiment และ Fund flow

SET50 Index future ยังคงขึ้นมาได้แบบซึมๆ ตามกราฟ VA รายอาทิตย์ ยังคงถือ Long อยู่ Roll over มาจากซีรีย์ H มา M และหวังว่าอาทิตย์หน้าน่าจะยังคงขึ้นต่อไปชน แนวต้านที่ 982 และ 986

ส่วน USD future น่าจะแข็งค่าต่อไปอีก แม้ VA รายอาทิตย์จะสูงกว่าอาทิตย์ก่อน และปิดต่ำกว่า ถือ Short ต่อ

ส่วนตลาดอเมริกา ยังรออยู่นะ ให้ลงมาแตะ Trend line แช่งให้ลงไม่ยอมลง ขึ้นเอาๆ 😅